Házirend – Fibula Residence Hotel & Wellness

Házirend

A SZÁLLODAI SZERZŐDÉS
ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE

Házirend megnyitása PDF-ként

Open policy as PDF

 A Fibula Residence Hotel & Wellness a modern építészetet képviselő komplexum Pécs belvárosában helyezkedik el, melyet a történelmi épületek vesznek körül.  A szálláshely tökéletes helyszín a teljes pihenéshez, feltöltődéshez és az élményekben gazdag kikapcsolódáshoz.

Szállodánk valamennyi munkatársa mindent megtesz e célok megvalósításáért, ehhez azonban a Vendégek együttműködése is nélkülözhetetlen. Kérjük Önöket, hogy zökkenőmentes pihenésük érdekében az alábbiakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

A házirend a szálloda szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: szállodai szerződés/ bejelentő lap) elválaszthatatlan részét képezi.

 Check In

A Vendég(ek) szobakulcsot, mágneskártyát, wellness-kártyát (foglalási módtól függően) kap(nak), a szálloda recepcióján, amely a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő Vendég(ek) regisztrálását követően történik. A regisztrációhoz a bejelentőlap pontos kitöltése és a Vendég személyazonosságának igazolása szükséges. A személyazonosító okirat bemutatása a szálláshely számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező. 

A szálláshelyet az érkezési napon 14:00 órától lehet elfoglalni. 18:00 óra utáni bejelentkezés esetén kérjük tájékoztassa recepciónkat.

A szoba korábbi időpontban történő elfoglalása esetén az alábbi felárak érvényesek:

 • Korai check-in 10:00-11:30 között – 10.000,-HUF/szoba
 • Korai check-in 11:30-13:30 között – 5.000,-HUF/szoba

Korai check-in szolgáltatásunkat kizárólag szabad kapacitás függvényében, előzetes egyeztetést követően áll módunkban biztosítani.

Check Out

A távozási napon a szobát legkésőbb 10:00 óráig kérjük elhagyni, a szobakulcsot, mágneskártyát, wellness kártyát a kártyatartóval együtt a szálloda recepcióján leadni.

Elhagyott mágneskártya, wellness kártya vagy szobakulcs esetén 5.000 Ft kötbér fizetendő távozáskor.

A szoba későbbi időpontban történő elhagyása esetén az alábbi felárak érvényesek:

 • Kései check-out: 10:30-11:30 között – 5.000,-HUF/szoba
 • Kései check-out: 11:30-14:00 között – 10.000,-HUF/szoba
 • Kései check-out: 14:00-17:00 között – 20.000,-HUF/szoba
 • 17:00 utáni check-out igény esetén reggeli nélküli 1 éjszakás szállás díja

Távozás napján a szállodában való tartózkodás meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik Vendég a szobába (szabad kapacitás függvényében).

A Vendég a szállodai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles a szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén a szálloda jogosult a Vendég szállodába bevitt dolgait visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli Vendég után meghatározott felárat számol fel a szálloda.

Kérjük Vendégeinket, hogy távozáskor győződjenek meg arról, hogy a vízcsapok ne maradjanak nyitva, a világítás lekapcsolva és a széf nyitott állapotban legyen.

Csomagmegőrző kérésre ingyenesen csak korlátozott időtartamra áll rendelkezésre, azonban az esetleges károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

Pihenőhely, öltöző és zuhanyzó igény szerint felár ellenében, a rendelkezésre álló kapacitás függvényében.

Hideg ételek és italok az apartmanban érkezés napján érhetők el kérésre, felár ellenében.

A hideg reggeli csomagok az indulás napjára igényelhetők felár ellenében.

A Recepció / Help Desk ideje korlátozott lehet egyes, pl. a különleges időszakok és / vagy a kiemelt évszakok és / vagy kivételes időszakok és / vagy az ünnepnapokon és / vagy a nemzeti ünnepeken.

A Recepció / Help Desk ideje korlátozott lehet más időszakokban és / vagy hétköznap és / vagy hétvégén.

 Látogatók

A szállodai szobákban és a szálláshely teljes területén csak a recepción regisztrált Vendégek (korlátozott számban és órában) tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat a lobbyban szíveskedjenek fogadni. 

A Vendég látogatóiért maga vállalja a felelősséget.

A látogatókat szintén be kell jelenteni a bejelentőlap kitöltésével.

A Vendégek minden látogatói számára szintén biztosítjuk a Szabályok és Házirend másolatát, és minden látogató számára szintén kötelező elolvasni és megérteni, és beleegyezni abba, hogy betartja ezeket a rá is vonatkozó szabályokat.

A nem regisztrált Vendégek barátai és családtagjai nem használhatják az apartmanokat, a közös területeket.

 18 év alatti Vendégek

Szállodánk felnőttbarát szálláshely, így 14 éves kortól fogadjuk Vendégeinket.

A szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

A szálloda borkultúrával kapcsolatos rendezvényének résztvevői a 18 éven felüli Vendégek.

Szállodai eszközök, berendezések

A Vendég köteles a szálloda eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a Vendég a szálloda felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A szálloda berendezési, felszerelési tárgya a szálloda területéről kizárólag a szálloda előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. (pl. textília, pléd stb.)

A szállodai szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a szálloda munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

Szállodai dolog elvitele a szálloda előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül és ebben az esetben a szálloda megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A szálloda bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a Vendég köteles bejelenteni a szállodának. A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a szálloda kizárja.

 WI-FI

A szállodában wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A Vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a szálloda recepcióján történő bejelentkezéskor kapja meg.

A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja.

A wi-fi használata során vagy következtében a Vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a Vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Telefon

A szobatelefon használata díjköteles. A szálloda a telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján szállodai felárral terheli automatikus a Vendég szobaszámlájára.

A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása.

 A szállodán belüli hívások díjmentesek.

Kamerarendszer

A szálloda az épületben és annak külső (utcai) és belső (udvari) környezetében a Vendégek és a szálloda vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában folyamatosan készít és rögzít felvételeket.

 Széf

Szállodai szobáinkban beépített szobaszéf található.

A szálloda kifejezetten felhívja Vendégei figyelmét, hogy értéktárgyát, készpénzét, értékpapírját a szobában lévő széfben helyezze el. Amennyiben nagyobb értéktárgyat kívánnak elhelyezni, forduljanak recepciós munkatársunkhoz.

Amennyiben a széf nem, vagy nem rendeltetésszerűen működik, a Vendég köteles erről a szálloda recepcióját haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából vagy a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért a Vendég viseli a felelősséget.

A Vendég egyéb bevitt dolgaiban keletkezett károkért a szálloda csak akkor tartozik felelősséggel, ha a káresemény a vendég által rendszerint használt, vagy a Vendég számára nyitott helyen következett be, pl.: a szállodai szoba, folyosó, lobby, kert, parkoló.

Az így keletkezett kárért a szálloda legfeljebb a Vendég által fizetett egy napi szobaár ötvenszereséig köteles helytállni.

Mentesül a szálloda a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a Vendég maga okozta.

A Vendég a szálloda berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a Vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a szálloda kizárja.

 Ébresztés

A Vendég a saját felelősségére kérhet ébresztést, amely figyelmességi gesztus a szálloda részéről, az nem része a szállodai szerződés szerinti szolgáltatásának. A kért ébresztés elmaradásából vagy a késedelmes ébresztésből eredő károkért a szálloda nem vállal felelősséget.

Tűzvédelem / Dohányzás

A szálloda nem dohányzó hotel, ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a Vendégszobákat, apartmanokat, a szobai ablakokat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

A szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A Vendég, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben a Vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a szálloda jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni. (Pl. téves riasztás következményként katasztrófavédelmi hatóság kivonulási költsége stb.)

A Vendég tűz esetén köteles a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.

Tűzoltó palackok a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a Vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.

 A szállodai szobában tilos vasalót üzemeltetni.

A szállodába be nem vihető dolgok

 • a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
 • hulladék,
 • különösen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
 • tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
 • környezetre, egészségre ártalmas dolgok,
 • pszcihotróp anyag,
 • kis- és nagytestű állatok (kivételt képez a vakvezető kutya).

Tilos továbbá a szobákban, apartmanokban, folyosókon, közösségi területeken, a kertben és gyakorlatilag a szálloda teljes területén drognak minősülő hallucinogén, vagy tudatmódosító természetes vagy vegyi úton előállított anyag tárolása és használata. Különösen tilos az ezek használatához szükséges anyagok, csomagolóanyagok, tárolók, szervezetbe juttatásához használt segédanyagok, tűk, fecskendők eldobása, vagy közös helyiségben vagy a teraszokra, belső udvarra történő eldobása.

A Vendég a szálloda előzetes írásbeli hozzájárulását kikérve beviheti a nem bevihető dolgot a szálloda területére.

Ha a Vendég a szálloda előzetes írásbeli hozzájárulásával nem bevihető dolgot visz a szálloda területére, azt a szálloda a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a szálloda kizárja.

A Vendég teljeskörű jogi és anyagi felelősséggel tartozik minden olyan kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más Vendégnek, személynek vagy a szállodának.

Rendellenes magatartás

A Vendégek nyugalma érdekében a szálloda területén 22:00 óra után – kivéve a szálloda által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű tévézés, rádiózás stb.

A szálloda területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül, esetleg mások megfélemlítésére irányul.

A szálloda munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és / vagy hangoskodó Vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a második figyelmeztetéstől a szálloda egyenként 5.000.-Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett Vendég szobaszámláját. A harmadik figyelmeztetés után a szálloda jogosult a szállodai szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani és a Vendéget a szállodából visszafizetési és/vagy kártérítési kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

A szálloda kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a Vendég magatartása okoz más Vendégnek.

Háziállatok, kisállatok

Háziállatok és kisállatok a szálloda teljes területére történő behozatala, elhelyezése, azok méretétől és fajtájától függetlenül nem engedélyezett. Amennyiben ezt a tiltást bárki megszegi, úgy további mérlegelés nélkül 500.00 EUR vagy 555.00 USD takarítási díjat kell igénybe venni, és a Vendégnek felszólításra azonnal el kell távolítania a magánál tartott állatot.

Egzotikus vagy veszélyes, vagy fegyvertartási engedélyhez kötött állatok/tárgyak a szálloda területére történő behozatala, tárolása szigorúan tilos, mely szabály megszegése esetén 1.000.00 EUR vagy 1.100.00 USD kártérítést kell megfizetni, továbbá a szálloda minden további bejelentés nélkül intézkedik a büntetőjogi felelősségre vonás megindításáról.

Tilos a területen megjelenő madarak vagy más háziállatok vagy vadon élő állatok etetése.

Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a szálloda megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a szálloda 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A szálloda által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a szálloda haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

„NE zavarj! Do not disturb!” figyelmeztető tábla

A szállodai munkatársak a szobatakarítást reggel 7 órától végzik folyamatosan.

A Vendég a „NE zavarj! Do not disturb!” figyelmeztető táblának a szobaajtó külső kilincsére történő kihelyezésével határozottan jelzi, hogy a szálloda munkatársai ne zavarják, ne kopogjanak és ne lépjenek be a szobába.

A „NE zavarj! Do not disturb!” figyelmeztető táblát a Vendég saját felelősségére és kockázatára helyezi el a bejárati ajtó külső kilincsén. Amennyiben a szálloda munkatársai a Vendég elutazásának napján a szoba kilincsén a „NE zavarj! Do not disturb!” táblát találnak és a Vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai 11:00 óra után bármikor bemehetnek a szobába.

Rendkívüli helyzetben (pl. tűz, terrortámadás stb.) előzetes telefonhívás nélkül, illetve amikor a szálloda a rendelkezésére álló információk alapján feltételezi, hogy a szobában a Vendég élete, egészsége, testi épsége, vagyonbiztonsága veszélyben van vagy veszélyben lehet, és a Vendég a szálloda telefonhívására nem reagál, úgy a szálloda munkatársai jogosultak bemenni a szobába.

A „NE zavarj! Do not disturb!” figyelmeztető tábla nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, sérelemért a szálloda nem vállal felelősséget.

Napi takarítás

A szobákban naponta egyszer 7:00 és 15:00 óra között történik a takarítás.

Amennyiben a szoba takarítását végző munkatársak ezen időszak alatt a szoba külső kilincsén „NE zavarj! DO not disturb!”  figyelmeztető táblát találnak, úgy a szoba takarítását nem végzik el, ezért a Vendég díjcsökkentést vagy kártalanítást nem követelhet.

Környezetvédelmi okok miatt kizárólag a fürdőszoba padlózatára helyezett törölközőket cseréli a szálloda.

Az ágyneműt 3 naponta cseréljük, hosszabb tartózkodás esetén.

Mosás, Vasalás

A szálloda mosást, vasalást, vegytisztítást nem vállal, a Vendég kérésére megszervezi a Vendég ruházatának mosását, vasalását, vegytisztítását. A szálloda a megszervezésben közreműködik, a mosást stb. végző vállalkozás nem a szálloda közreműködője, ezért a vállalkozás munkájáért felelősséget nem vállal.

A szálloda tűzvédelmi szabályzata értelmében a szobában tilos a vasalás.

A szálloda területén önkiszolgáló gépek használatáról (mosógép és szárítógép) a recepciós munkatárs nyújt felvilágosítást.

Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítési díj ellenében parkolhatnak a szálloda zárt parkolóiban (mélygarázs vagy felszíni).

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 5 km/óra.

Ha a Vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tűntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A Vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárt megtéríteni köteles.

A Vendéghez érkező látogató parkolási díj ellenében használhatja a külső parkolót, annak díjszabása szerint.

A parkolóban és a garázsban nem lehetséges javítást vagy rendkívüli karbantartást végezni. Kisebb járműjavítás megengedett mindaddig, amíg a területet megtisztítják a javítás elvégzése után, de csak rendkívüli esetben, és ha a területet nem szennyezik.

Adatvédelem

A hotel a Vendég jelenlegi, múltbéli, illetve jövőbeni hotelbeli tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a Vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a Vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a szálloda jogszabály rendelkezése alapján köteles a megkereső hatóság részére a Vendég megkeresésben kért személyes adatait kiadni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. A jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a szálloda nem emelhet kifogást.

 

Wellness részleg

Nyitva tartás január 1. és december 31. között:

Hétköznapokon és hétvégén egyaránt: 8:00 - 20:00

A wellness részleg nyitva tartása változhat.

Wellness részlegünk használatáról az arra kiadott házirendben lehet olvasni, ahol a medence, jakuzzi, gőzkabin, finn szauna, fény-és illatterápiás szoba, só szoba, élményzuhany, jéggép varázslatos jótékony hatásait ismerheti meg.

Járványügyi intézkedéseink

Járványhelyzetben érvényes, a szállodánkban bevezetett intézkedéseket és javaslatokat a weboldalunkon olvashatják:

www.fibulahotel.hu

Bármely felmerülő további kérdés esetén forduljon bizalommal szállodánk recepciósához.

 Bízunk benne, hogy a FIBULA Residence Hotel & Wellness szálláshely elvárásaiknak megfelel!

 Jó pihenést kívánunk!